Privacybeleid

Schipper op Koers (Kamer van Koophandel: 87050870) werkt hard om je te laten genieten van een accurate en veilige website. Merk je dat er iets niet klopt? Laat het me dan alsjeblieft meteen weten. Dan kan ik het zo nodig corrigeren.

Je kunt tijdens kantooruren bellen naar 06-83655519. We doen ons best om de informatie op deze website zo actueel en accuraat mogelijk te houden en hopen dat je wat aan deze info hebt.

Schipper op Koers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Schipper op Koers
Kolholsterweg 6

9987 NL Zijldijk
info@schipperopkoers.nl
+31 6 836 555 19

Schipper op Koers biedt coaching, (team)trainingen en advies om jou inzichten te geven en kwaliteiten optimaal te laten benutten. Dit doet zij zorgvuldig en in een vertrouwelijke omgeving.

Schipper op Koers vindt een goede omgang met persoonsgegevens van jou als klant, maar ook als websitebezoekers en leverancier dan ook van groot belang. Schipper op Koers verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig, vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Wij informeren jou over welke persoonsgegevens wij verwerken, in hoeverre en op welke manier.

Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van jou als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. Er zullen bovendien niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

Anonieme Gebruikersdata

Voor het analyseren van de werking van onze website gebruiken wij een self-hosted analytics-tool: Matomo. Matomo slaat geen persoonsgegevens op en analyseert alleen het gebruik van onze website op basis van locatie, apparaat, besturingssysteem en tijdstip en duur van het bezoek van de website. Ook slaan we op welke pagina’s er bekeken worden. Deze gegevens worden via een versleutelde verbinding anoniem opgeslagen op onze eigen beveiligde server.

Social Media & Third Party Cookies

Voor het correct weergeven van alle functionaliteiten die we aanbieden op onze website maken we gebruik van een aantal diensten die trackers en cookies via onze website plaatsen. Dit zijn Google Maps, Google Fonts en Youtube. Je kunt deze trackers weigeren door onderin onze website in de zwarte balk aan te geven dat het niet oké is dat deze trackers jou volgen. Ook kun je in je browser de tool privacy badger installeren, deze waarschuwt bij het ongewenst/ongemerkt plaatsen van cookies via websites die je bezoekt en blokkeert deze cookies automatisch.

Google Fonts

Voor het correct weergeven van teksten op onze website maken we gebruik van Google Fonts. Deze dienst plaatst geen trackers of cookies, maar doet eenmalig een request waarna de weergave verder wordt opgeslagen op onze website. Lees meer over hoe Google Fonts omgaat met privacy »

Contactformulieren

Als je via onze website een contactaanvraag doet via ons contactformulier wordt dit via een versleutelde verbinding verstuurd (https). De comments worden in het website CMS opgeslagen en kun je aanvragen door een data-aanvraag via het e-mail adres dat je hebt gebruikt om een comment te plaatsen te sturen naar info@schipperopkoers.nl. Wij controleren dan je aanvraag en sturen een uitdraai van jouw gegevens naar het betreffende adres. Dit werkt ook zo bij een verzoek tot verwijdering van je gegevens.

Privacybeleid

Via onze cookiemelding stellen we je op de hoogte van ons cookiebeleid. Verder doen we achter de schermen vanalles om je gegevens die je achterlaat via onze website te beschermen.

Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die je actief aan ons verstrekt per e-mail (Hierbij kun je denken aan naam, telefoonnummer en email of andere persoonsgegevens die je aan ons toestuurt). Hiermee verleen je aan ons toestemming om over het betreffende onderwerp contact op te nemen of wellicht uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Dienstverlening

Jij, jouw werkgever of andere organisatie hebt/heeft er voor gekozen om diensten af te nemen bij Schipper op Koers. Voor het uitoefenen hiervan heeft Schipper op Koers een aantal persoonsgegevens van jou als betrokkene nodig. Namelijk een naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en emailadres.

Er zullen geen gegevens over jouw gezondheid worden gevraagd. Ook zal geen contact worden opgenomen met (vorige) behandelaars/ begeleiders om (medische) persoonsgegevens op te vragen.

Mocht jouw werkgever of organisatie er voor hebben gekozen Schipper op Koers in te zetten dan zal er in beknopte wijze een terugkoppeling plaatsvinden. Hiervoor zal jij voorafgaand aan de dienstverlening toestemming verlenen.

Door de bovenstaande dienstverlening heeft Schipper op Koers soms toegang tot persoonsgegevens waar het hoe en het waarom van de gegevensverwerking niet alleen door Schipper op Koers, maar ook door jouw werkgever of organisatie wordt bepaald. Zij is dan ook de verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt bijvoorbeeld in overleg met jou en Schipper op Koers welke persoonsgegevens voor welke doeleinden mogen worden gebruikt.

Tevens is het mogelijk dat Schipper op Koers het voor het coachings- of begeleidingstraject belangrijk vindt een analyses en/of testen uit te laten voeren. Deze analyses en/of testen zullen door een derde partij worden uitgevoerd. Je zal door ons of de derde partij een link toegezonden krijgen. Bij het aanklikken van de link en het invullen van de analyse worden jouw naam, emailadres en de resultaten van de analyse vastgelegd in de systemen van de derde partij. Daarnaast verleen je met het invullen van de test en/of analyses toestemming om de resultaten van deze test(en) en/of analyse(s) terug te sturen naar Schipper op Koers en verdere acties te ondernemen.

Naam, adres, postcode plaats en email zullen ook worden gebruikt voor het verzenden van een factuur. Door een betaling aan Schipper op Koers te doen verstrek jij, jouw werkgever of andere organisatie bankgegevens, inclusief tenaamstelling aan de betreffende bank en aan daarmee dus ook aan ons.

(Potentiële) leveranciers

Schipper op Koers heeft ook contact met leveranciers. Schipper op Koers heeft van deze leveranciers de bedrijfsnaam, adresgegevens en naam, email en telefoonnummer van de betreffende contactpersoon. Deze persoonsgegevens zijn rechtmatig verkregen door toestemming die expliciet is gegeven of de uitvoering van de overeenkomst die met de betreffende leverancier is gesloten.

Om facturen te voldoen aan de leveranciers verstrekt de leverancier aan ons een factuur met daarop de bedrijfsnaam, adresgegevens, kvk nummer, btw nummer en bankgegevens, dit op basis van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen die hiertoe bestaan.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met je in contact te kunnen treden;
  • het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst, begeleiding, coaching, advies;
  • het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst met leveranciers;
  • het afhandelen van betalingen;
  • om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn;
  • het verrichten van de administratie en boekhoudkundige verplichtingen;
  • het beveiligen en verbeteren van de website en dienstverlening van Schipper op Koers;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichting, zoals persoonsgegevens die nodig zijn voor belastingverplichtingen.

Het op een andere manier verwerken van jouw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover daarvoor expliciet toestemming is verleend.

Je dient er bewust van te zijn dat wij zonder contactgegevens niet met jou in contact kunnen treden. Tevens kan Schipper op Koers zonder persoonsgegevens die belangrijk zijn voor de begeleiding en coaching, zoals hierboven beschreven, geen goede uitvoering geven aan de overeenkomst. Zij kan dan bijvoorbeeld geen goed beeld vormen, nader adviseren/ondersteunen of bepalen of en welke tools kunnen worden ingezet.

Tevens zal Schipper op Koers persoonsgegevens gebruiken en verstrekken als de overheid een verzoek doet voor een fraudeonderzoek.

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schipper op Koers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Mocht er een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van gegevens dan is Schipper op Koers hieraan gehouden.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@schipperopkoers.nl We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).

Bewaren persoonsgegevens
Schipper op Koers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.